bte365邮箱无法验证
认知课
认知课
训练目标:  
♥ 增加认知量
♥ 能配对
♥ 能指认、命名                                                                      
♥ 增强对事物的认识及事物关系的理解
♥ 细化认知内容
♥ 丰富认知体验
♥ 构建完善的知识结构及思维能力
中心课程
招生对象


3---9岁       

自闭症/  多动症/ 语言智力发育迟缓

     感觉统合失调/ 唐氏综合症 / 社交障碍儿童等      相关障碍儿童

010-53689536 版权所有 © 石景山蒲公英儿童康复园 未经许可 严禁复制